قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

کجاوه تبریز

تبریز -> اردبیل

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:30

اتوکار: MAN classicus 2+2

39 صندلی خالی

170,000 ریال

کجاوه تبریز

تبریز -> اردبیل

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:45

اتوکار: MAN classicus 2+2

38 صندلی خالی

170,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت