قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اردبیل و تخفیف در ترمینال تبریز

کجاوه تبریز

تبریز -> اردبیل

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 12:30

اتوکار: MAN classicus 2+2

25 صندلی خالی

260,000 ریال

مارال سیر ایرانیان

تبریز -> اردبیل

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 13:00

اتوکار: MAN classicus 2+2

47 صندلی خالی

260,000 ریال

کجاوه تبریز

تبریز -> اردبیل

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 13:30

اتوکار: MAN classicus 2+2

25 صندلی خالی

260,000 ریال

      تاریخ حرکت