قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تبریز

مارال سیر ایرانیان

تبریز -> آستارا

شهرهای بین راهی

اردبیل

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 06:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

مارال سیر ایرانیان

تبریز -> اردبیل

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 07:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

مارال سیر ایرانیان

تبریز -> اردبیل

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 08:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

کجاوه تبریز

تبریز -> اردبیل

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 08:30

اتوکار: Benz C457 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

مارال سیر ایرانیان

تبریز -> اردبیل

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت