قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال اهر

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

21 صندلی خالی

1,000,000 ریال

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 19:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

19 صندلی خالی

1,000,000 ریال

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

9 صندلی خالی

1,000,000 ریال

      تاریخ حرکت