قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اهر

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/08/03 ساعت 19:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

17 صندلی خالی

850,000 ریال

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/08/03 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

8 صندلی خالی

850,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت