قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اهر به تهران

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

4 صندلی خالی

700,000 ریال

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

0 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت