قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال اهر

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 08:32

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,100,000 ریال

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 20:01

اتوکار: MAN VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,100,000 ریال

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 21:01

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,100,000 ریال

      تاریخ حرکت