قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اهر

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

850,000 ریال

راه پیما پارسیان اهر

اهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 21:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

25 صندلی خالی

850,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت