قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اسلامشهر و تخفیف در ترمینال سراب

آسان سفر مهر سراب

سراب (آذربایجان شرقی ) -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 19:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

30 صندلی خالی

800,000 ریال

میهن نور آریا (تعاونی4) سراب

سراب (آذربایجان شرقی ) -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

23 صندلی خالی

900,000 ریال

آسان سفر مهر سراب

سراب (آذربایجان شرقی ) -> اسلامشهر

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 20:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

6 صندلی خالی

900,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت