قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مراغه

میهن نور آریا مراغه

ترمینال مراغه -> تهران آزادی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

4 صندلی خالی

730,000 ریال

میهن نور آریا مراغه

ترمینال مراغه -> تهران آزادی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

21 صندلی خالی

730,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت