قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مراغه

میهن نور آریا مراغه

ترمینال مراغه -> قم

شهرهای بین راهی

منطقه غرب تهران بزرگ

شنبه

1398/12/10 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس ولو42

0 صندلی خالی

370,000 ریال

میهن نور آریا مراغه

ترمینال مراغه -> منطقه غرب تهران بزرگ

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

22 صندلی خالی

610,000 ریال

میهن نور آریا مراغه

ترمینال مراغه -> منطقه غرب تهران بزرگ

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

23 صندلی خالی

610,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت