قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس مراغه به تهران

میهن نور آریا مراغه

ترمینال مراغه -> منطقه غرب تهران بزرگ

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

0 صندلی خالی

515,000 ریال

میهن نور آریا مراغه

ترمینال مراغه -> قم

شهرهای بین راهی

منطقه غرب تهران بزرگ

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس ولو42

12 صندلی خالی

370,000 ریال

میهن نور آریا مراغه

ترمینال مراغه -> منطقه غرب تهران بزرگ

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

29 صندلی خالی

515,000 ریال

میهن نور آریا مراغه

ترمینال مراغه -> منطقه غرب تهران بزرگ

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس ولو 44

39 صندلی خالی

370,000 ریال

میهن نور آریا مراغه

ترمینال مراغه -> منطقه غرب تهران بزرگ

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس بنزرویالo500vip

19 صندلی خالی

610,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت