قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مرند

تعاونی 4 مرند(شریفی)

مرند -> پایانه غرب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
علعباسی تخت شو مجهز بهوای فای

16 صندلی خالی

875,000 ریال

700,000 ریال
عصر ایران (اکبری)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

875,000 ریال

تعاونی15 مرند(اکبری)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

875,000 ریال

تعاونی 1 مرند (ارشادی)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 21:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
دلاور تخت شو مجهز به وای فای

15 صندلی خالی

875,000 ریال

آریا سفر آسیا

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 22:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
وهابی تخت شو مجهز به شارژکن اختصاصی پشت هرصندلی

11 صندلی خالی

875,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت