قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مرند

تعاونی 4 مرند(شریفی)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
علعباسی

25 صندلی خالی

730,000 ریال

تعاونی15 مرند(اکبری)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
اسماعیل مدحی عمران مارال مجهزبه وای فای

24 صندلی خالی

730,000 ریال

تعاونی 1 مرند (ارشادی)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 21:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

730,000 ریال

آریا سفر آسیا

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 22:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
وهابی

25 صندلی خالی

730,000 ریال

تعاونی15 مرند(اکبری)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 22:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
جمشید زهتاب قنبری تختشو مجهز به وای فای

24 صندلی خالی

730,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت