قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مرند

تعاونی 4 مرند(شریفی)

مرند -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
علعباسی تخت شو مجهز به وای فای

11 صندلی خالی

875,000 ریال

787,500 ریال
عصر ایران (اکبری)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

875,000 ریال

تعاونی15 مرند(اکبری)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
اقاکیشی پور علی وپسران واوو تختشو مجهز به انترنت پرسرعت

25 صندلی خالی

875,000 ریال

آریا سفر آسیا

مرند -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 22:00

اتوکار: MAN VIP 2+1

13 صندلی خالی

875,000 ریال

عصر ایران (اکبری)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 22:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

875,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت