قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مرند

تعاونی15 مرند(اکبری)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
حامد پورعلی وبهمن نبی لو مجهز به وای فای وشارزکن تمام صندلیا

0 صندلی خالی

870,000 ریال

آریا سفر آسیا

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 21:30

اتوکار: VIP 2+1
وهابی

25 صندلی خالی

870,000 ریال

تعاونی 1 مرند (ارشادی)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 21:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت / سیستم تهویه مطبوع، مهدیزاده تخت شواسکانیا

25 صندلی خالی

870,000 ریال

تعاونی 4 مرند(شریفی)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 22:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
اسدماهری

25 صندلی خالی

870,000 ریال

عصر ایران (اکبری)

مرند -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 22:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

870,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت