قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال هادیشهر

میهن نور آریا هادیشهر

هادیشهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

950,000 ریال

میهن نور آریا هادیشهر

هادیشهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

790,000 ریال

سیر و سفر هادیشهر

هادیشهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 21:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

950,000 ریال

لوان نور هادیشهر

هادیشهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 21:00

اتوکار: VIP 2+1

20 صندلی خالی

950,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت