قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال هادیشهر

میهن نور آریا هادیشهر

هادیشهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

20 صندلی خالی

750,000 ریال

میهن نور آریا هادیشهر

هادیشهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:00

اتوکار: classicus 2+1

15 صندلی خالی

650,000 ریال

لوان نور هادیشهر

هادیشهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
شرکت لوان نور به مدیریت موسوی- شماره تماس:09398034750

14 صندلی خالی

750,000 ریال

سیر و سفر هادیشهر

هادیشهر -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:00

اتوکار: VIP 2+1

19 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت