قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تبریز و تخفیف در ترمینال هادیشهر

لوان نور هادیشهر

هادیشهر -> تبریز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 08:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

150,000 ریال

لوان نور هادیشهر

هادیشهر -> تبریز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 09:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

150,000 ریال

لوان نور هادیشهر

هادیشهر -> تبریز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

150,000 ریال

      تاریخ حرکت