قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس مشهد به تهران

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 07:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

940,000 ریال

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 07:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

940,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:00

اتوکار: classicus 2+2

14 صندلی خالی

570,000 ریال

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

940,000 ریال

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

940,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت