قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال مشهد

شماره 14 پارسیان

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 16:10

اتوکار: classicus 2+2
جایگاه 3 مطلق 09155207495

0 صندلی خالی

860,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,150,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه 3 هوشمند 09151217230

0 صندلی خالی

1,150,000 ریال

      تاریخ حرکت