قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:00

اتوکار: Scania Maral 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

41 صندلی خالی

640,000 ریال

576,000 ریال
جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> مرکزی قم

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:00

اتوکار: VIP 2+1

23 صندلی خالی

1,110,000 ریال

999,000 ریال
گیتی پیما

مشهد (خراسان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:30

اتوکار: Scania VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی

10 صندلی خالی

1,110,000 ریال

پیک صبا

مشهد (خراسان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 17:00

اتوکار: Scania 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

0 صندلی خالی

640,000 ریال

576,000 ریال
تک سفر

مشهد (خراسان ) -> مرکزی قم

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

1,110,000 ریال

999,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت