قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قم و تخفیف در ترمینال مشهد

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 13:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
مسعودرحیمیان 09159123959

0 صندلی خالی

1,350,000 ریال

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> اراک

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، جایگاه 4 صفری 09157036425

0 صندلی خالی

1,350,000 ریال

پیک صبا

مشهد (خراسان ) -> کاشان

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، جایگاه 4 دانشخواه 09155210368

0 صندلی خالی

1,350,000 ریال

      تاریخ حرکت