قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بابل و تخفیف در ترمینال مشهد

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

بابل

شنبه

1399/11/04 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+2
محمدقنبری 09156152521

1 صندلی خالی

670,000 ریال

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

بابل

شنبه

1399/11/04 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو38515511-جنتی09158114706

13 صندلی خالی

670,000 ریال

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

بابل

شنبه

1399/11/04 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2
محمدقنبری 09156152521

18 صندلی خالی

670,000 ریال

      تاریخ حرکت