قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> بابلسر

شهرهای بین راهی

بابل, سارئ, گرگان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 15:00

اتوکار: وی آی پی۲۵نفره
محل سوارشدن جایگاه 8

24 صندلی خالی

820,000 ریال

رویال سفر

مشهد (خراسان ) -> بابلسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 16:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

820,000 ریال

738,000 ریال
شماره دو پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> بابلسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

820,000 ریال

738,000 ریال
همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> بابلسر

شهرهای بین راهی

بابل, سارئ, گرگان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 17:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره
محل سوارشدن جایگاه 8

36 صندلی خالی

460,000 ریال

رویال سفر

مشهد (خراسان ) -> بابلسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 17:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

19 صندلی خالی

820,000 ریال

738,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت