قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> بابل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بهشهر

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 07:00

اتوکار: classicus 2+2
جایگاه3/اقای سلیمانی09151007757

0 صندلی خالی

420,000 ریال

378,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> بابلسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بهشهر

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:00

اتوکار: Benz SC457 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، سلیمانی09151007757/جایگاه3

10 صندلی خالی

420,000 ریال

378,000 ریال
شماره دو پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> آمل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بهشهر

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2
احمدی09372545080

25 صندلی خالی

420,000 ریال

378,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> آمل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بهشهر

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2
جایگاه1 بهرامی 09158113525

25 صندلی خالی

420,000 ریال

378,000 ریال
شماره دو پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> آمل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بهشهر

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

420,000 ریال

378,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت