قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

محمودآباد

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

15 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> تنکابن

شهرهای بین راهی

محمودآباد

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

32 صندلی خالی

510,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> رامسر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

محمودآباد

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 14:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> چالوس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

محمودآباد

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 15:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

20 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> تنکابن

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

محمودآباد

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2

27 صندلی خالی

510,000 ریال

459,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت