قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

شماره دو پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> آمل

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

قایم شهر

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
رزروتلفنی با تخفیف وبژه09157909969فرامرزنیا

13 صندلی خالی

948,000 ریال

711,000 ریال
شماره دو پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> آمل

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

قایم شهر

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:00

اتوکار: Scania classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، رزروتلفنی با تخفیف وبژه09157909969فرامرزنیا

32 صندلی خالی

516,000 ریال

387,000 ریال
شماره دو پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> آمل

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

قایم شهر

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:00

اتوکار: Scania 2+2
رزروتلفنی با تخفیف وبژه09157909969فرامرزنیا

30 صندلی خالی

516,000 ریال

387,000 ریال
شماره دو پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> بابلسر

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

قایم شهر

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
رزروتلفنی با تخفیف وبژه09157909969فرامرزنیا

18 صندلی خالی

948,000 ریال

711,000 ریال
شماره دو پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> آمل

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

قایم شهر

شنبه

1399/04/14 ساعت 18:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
رزروتلفنی با تخفیف وبژه09157909969فرامرزنیا

25 صندلی خالی

948,000 ریال

711,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت