قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> چالوس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قایم شهر

جمعه

1398/12/02 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1

11 صندلی خالی

790,000 ریال

711,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> آمل

شهرهای بین راهی

قایم شهر

جمعه

1398/12/02 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2

28 صندلی خالی

430,000 ریال

شماره دو پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> آمل

شهرهای بین راهی

قایم شهر

جمعه

1398/12/02 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

430,000 ریال

شماره دو پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> بابلسر

شهرهای بین راهی

قایم شهر

جمعه

1398/12/02 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1

12 صندلی خالی

790,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> آمل

شهرهای بین راهی

قایم شهر

جمعه

1398/12/02 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1

12 صندلی خالی

790,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت