قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> چالوس

شهرهای بین راهی

نور

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2
جایگاه3حسینی09158060458

25 صندلی خالی

642,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> تنکابن

شهرهای بین راهی

نور

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2
جایگاه3حسینی09158060458

25 صندلی خالی

642,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> چالوس

شهرهای بین راهی

نور

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه3حسینی09158060458

25 صندلی خالی

1,038,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت