قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> چالوس

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

نوشهر

شنبه

1399/04/14 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو05138519420

44 صندلی خالی

648,000 ریال

486,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> تنکابن

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

نوشهر

شنبه

1399/04/14 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

648,000 ریال

486,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> چالوس

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

نوشهر

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:00

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو05138519420

40 صندلی خالی

648,000 ریال

486,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> چالوس

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

نوشهر

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:30

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزرو05138519420

20 صندلی خالی

1,110,000 ریال

832,500 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> تنکابن

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

نوشهر

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

648,000 ریال

486,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت