قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> اردبیل

شهرهای بین راهی

نوشهر

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 12:00

اتوکار: classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، خرمی09153184220

0 صندلی خالی

890,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> چالوس

شهرهای بین راهی

نوشهر

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2
جایگاه3اقای بهرامی09158113525

38 صندلی خالی

648,000 ریال

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

نوشهر

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:30

اتوکار: Scania classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، خرمی09153184220

44 صندلی خالی

648,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> رامسر

شهرهای بین راهی

نوشهر

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه3اقای بهرامی09158113525

22 صندلی خالی

1,010,000 ریال

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

نوشهر

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، خرمی09153184220

25 صندلی خالی

1,010,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت