قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

19 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> چالوس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

545,000 ریال

490,500 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> تنکابن

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چالوس

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

13 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> رامسر

شهرهای بین راهی

چالوس

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

6 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رویال سفر

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

چالوس

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

19 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت