قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> قزوین

شهرهای بین راهی

کرج

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+1
جایگاه 3 معمری 09395118795

25 صندلی خالی

900,000 ریال

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:00

اتوکار: classicus 2+2
جایگاه 3 مهدوی 09153018728

25 صندلی خالی

720,000 ریال

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> قزوین

شهرهای بین راهی

کرج

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
جایگاه 4 بهزاد پور 09159039040

25 صندلی خالی

950,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 19:00

اتوکار: classicus 2+2
جایگاه 3 حیدری 09357702500

25 صندلی خالی

720,000 ریال

گیتی پیما

مشهد (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه 3 نیک فرجام 09153169500

25 صندلی خالی

950,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت