قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> شهرکرد

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

فلاورجان, پایانه صفه (اصفهان )

جمعه

1399/04/13 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴
09390482672-09375119380

36 صندلی خالی

864,000 ریال

648,000 ریال
گیتی پیما مشهد

مشهد (خراسان ) -> شهرکرد

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان

جمعه

1399/04/13 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا۴۴صندلی
09014175003مدير پاسخگو

43 صندلی خالی

864,000 ریال

648,000 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 14:00

اتوکار: Scania classicus 2+2
تلن رزرو38515511-09138042900

39 صندلی خالی

864,000 ریال

648,000 ریال
سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 14:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

43 صندلی خالی

864,000 ریال

648,000 ریال
لوان نور

مشهد (خراسان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2
رئوف 09154718830

44 صندلی خالی

864,000 ریال

648,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت