قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 16:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

0 صندلی خالی

1,090,000 ریال

981,000 ریال
گیتی پیما

مشهد (خراسان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 16:30

اتوکار: Scania VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی

1 صندلی خالی

1,090,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان

مشهد (خراسان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 16:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

14 صندلی خالی

1,090,000 ریال

981,000 ریال
تک سفر

مشهد (خراسان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 17:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

18 صندلی خالی

1,090,000 ریال

981,000 ریال
پیک صبا

مشهد (خراسان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

20 صندلی خالی

1,090,000 ریال

981,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت