قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> کاشان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:00

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، اقای حیدری09357702500

43 صندلی خالی

864,000 ریال

648,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> کاشان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، اقای حیدری09357702500

22 صندلی خالی

1,440,000 ریال

1,080,000 ریال
پیک صبا

مشهد (خراسان ) -> کاشان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

1,440,000 ریال

1,080,000 ریال
پیک صبا

مشهد (خراسان ) -> کاشان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:30

اتوکار: classicus 2+2
جایگاه4/ 09155210368

40 صندلی خالی

864,000 ریال

648,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت