قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

پیک صبا

مشهد (خراسان ) -> کاشان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، جایگاه 4 دانشخواه 09155210368

22 صندلی خالی

1,150,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> کاشان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، جایگاه 4 حیدری 09357702500

25 صندلی خالی

1,150,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت