قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> برداسکن

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 08:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2
نظری 09155010994

25 صندلی خالی

174,000 ریال

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> برداسکن

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 12:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2
نظری 09155010994

25 صندلی خالی

174,000 ریال

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> برداسکن

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 12:50

اتوکار: Benz classicus 2+2
09155010994نظری

35 صندلی خالی

174,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت