قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس برداسکن و تخفیف در ترمینال مشهد

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> برداسکن

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 08:00

اتوکار: Benz classicus 2+2
09155010994نظری

25 صندلی خالی

220,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> برداسکن

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 08:50

اتوکار: classicus 2+2
09156183527-اکبرزاده

25 صندلی خالی

220,000 ریال

پیک صبا

مشهد (خراسان ) -> برداسکن

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 12:00

اتوکار: classicus 2+2
09156183527-اکبرزاده

25 صندلی خالی

220,000 ریال

      تاریخ حرکت