قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> کاشمر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:10

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

200,000 ریال

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> کاشمر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:50

اتوکار: classicus 2+2

38 صندلی خالی

130,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> کاشمر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:50

اتوکار: classicus 2+2

38 صندلی خالی

130,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> کاشمر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت