قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> گناباد

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 07:00

اتوکار: classicus 2+2

37 صندلی خالی

175,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> گناباد

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 07:00

اتوکار: classicus 2+2

0 صندلی خالی

175,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> گناباد

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 12:00

اتوکار: classicus 2+2

43 صندلی خالی

175,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت