قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> گناباد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 07:15

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

210,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> گناباد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:30

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

210,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> گناباد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 09:45

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

210,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> گناباد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 11:35

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

210,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> گناباد

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 12:50

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

210,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت