قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 07:00

اتوکار: VIP 2+1
مشایخی 09155110231

25 صندلی خالی

450,000 ریال

سفرسیراریا

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 07:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، حسنی09153141254

25 صندلی خالی

450,000 ریال

لوان نور مشهد

ترمینال امام رضا مشهد -> بیرجند بیگی09155111054

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس مارال--دارای مانیتور اختصاصی2018
با لوان نور به روز سفر کنید--09155111054*بیگی

25 صندلی خالی

585,000 ریال

497,250 ریال
لوان نور

مشهد (خراسان ) -> بیرجند

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 08:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی، بیگی 09155111054

24 صندلی خالی

450,000 ریال

لوان نور مشهد

ترمینال امام رضا مشهد -> بیرجند بیگی09155111054

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی( vip )
با لوان نور به روز سفر کنید--09155111054*بیگی

25 صندلی خالی

585,000 ریال

497,250 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت