قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> قاینات (قاین )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:45

اتوکار: VIP 2+1

20 صندلی خالی

390,000 ریال

351,000 ریال
سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> قاینات (قاین )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

390,000 ریال

351,000 ریال
سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> قاینات (قاین )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 22:45

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

390,000 ریال

351,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت