قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> قاین (قاینات )

شهرهای بین راهی

قاینات

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، رزرو09155041226احمدنژادجایگاه3

16 صندلی خالی

390,000 ریال

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> قاینات (قاین )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 14:45

اتوکار: VIP 2+1
05138515505محمدی09021615009زارع نژاد

22 صندلی خالی

390,000 ریال

351,000 ریال
سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> قاینات (قاین )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 19:30

اتوکار: VIP 2+1
05138515505محمدی09021615009زارع نژاد

21 صندلی خالی

390,000 ریال

351,000 ریال
سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> قاینات (قاین )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 22:30

اتوکار: VIP 2+1
05138515505محمدی09021615009زارع نژاد

23 صندلی خالی

390,000 ریال

351,000 ریال
لوان نور

مشهد (خراسان ) -> قاین (قاینات )

شهرهای بین راهی

قاینات

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 22:45

اتوکار: VIP 2+1
بیگی09155111054--جایگاه3-خرمنی-09153591121

25 صندلی خالی

390,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت