قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قاینات و تخفیف در ترمینال مشهد

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> قاین (قاینات )

شهرهای بین راهی

قاینات

جمعه

1399/11/03 ساعت 14:10

اتوکار: VIP 2+1
احمد نژاد 09155041226

0 صندلی خالی

500,000 ریال

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> قاینات (قاین )

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 14:45

اتوکار: VIP 2+1
محمدی09021615009-09159100941-05138515505

9 صندلی خالی

500,000 ریال

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> قاین (قاینات )

شهرهای بین راهی

قاینات

جمعه

1399/11/03 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1
بیگی 09155111054

9 صندلی خالی

500,000 ریال

      تاریخ حرکت