قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1
09151194670نظری

0 صندلی خالی

300,000 ریال

270,000 ریال
جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1
09151194670نظری

20 صندلی خالی

300,000 ریال

270,000 ریال
گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 16:00

اتوکار: classicus 2+2
اقای عرب09381588290 گیتی نورد

36 صندلی خالی

200,000 ریال

180,000 ریال
گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 18:00

اتوکار: classicus 2+2
اقای عرب09381588290 گیتی نورد

40 صندلی خالی

200,000 ریال

180,000 ریال
گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 20:15

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
اقای عرب09381588290 گیتی نورد

25 صندلی خالی

300,000 ریال

270,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت