قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس فردوس و تخفیف در ترمینال مشهد

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 12:00

اتوکار: classicus 2+2
09155571036رمضانپور

17 صندلی خالی

300,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 13:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
09151194670نظری09021194670

9 صندلی خالی

450,000 ریال

405,000 ریال
جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1
09151194670نظری09021194670

14 صندلی خالی

450,000 ریال

405,000 ریال

      تاریخ حرکت