قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 10:30

اتوکار: VIP 2+1
09381588290 عرب

18 صندلی خالی

360,000 ریال

324,000 ریال
جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1
09151194670نظری

22 صندلی خالی

360,000 ریال

324,000 ریال
جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1
09151194670نظری

21 صندلی خالی

360,000 ریال

324,000 ریال
گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 16:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2
09381588290 عرب

39 صندلی خالی

240,000 ریال

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> فردوس (خراسان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2
09381588290 عرب

40 صندلی خالی

240,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت