قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرمان و تخفیف در ترمینال مشهد

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> سیرجان

شهرهای بین راهی

کرمان

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 14:30

اتوکار: VIP 2+1
خدیر--09380750815

11 صندلی خالی

1,400,000 ریال

پیک صبا

مشهد (خراسان ) -> کرمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 15:00

اتوکار: Scania classicus 2+2
تلفن رزرو:مجتبی امین09399552021

2 صندلی خالی

880,000 ریال

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> کرمان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 16:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
09155153904 مهرعلی 09155166302 صفائی

7 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت