قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> کرمان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 15:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
09155153904 مهرعلی

25 صندلی خالی

800,000 ریال

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> کرمان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 16:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
09155153904 مهرعلی

19 صندلی خالی

800,000 ریال

رویال سفر

مشهد (خراسان ) -> کرمان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2

39 صندلی خالی

500,000 ریال

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> کرمان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 18:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
09155153904 مهرعلی

22 صندلی خالی

800,000 ریال

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> کرمان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
09155153904 مهرعلی

25 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت