قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+2
محمدقنبری09156152521

37 صندلی خالی

700,000 ریال

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو38515510-جنتی09158114706

36 صندلی خالی

700,000 ریال

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> اردبیل

شهرهای بین راهی

رشت

شنبه

1399/07/05 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، خرمی09153184220

0 صندلی خالی

900,000 ریال

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2
محمدقنبری09156152521

40 صندلی خالی

700,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت