قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس رشت و تخفیف در ترمینال مشهد

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+2
محمدقنبری 09156152521

18 صندلی خالی

1,130,000 ریال

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> اردبیل

شهرهای بین راهی

رشت

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 12:00

اتوکار: classicus 2+1
خرمی09153184220ازتخفیف برخوردارشوید

22 صندلی خالی

1,580,000 ریال

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو38515510-جنتی09158114706-خواجه09030516064

19 صندلی خالی

1,130,000 ریال

      تاریخ حرکت