قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 11:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2
قنبری 09156152521

28 صندلی خالی

745,000 ریال

670,500 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

745,000 ریال

670,500 ریال
عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2
نجف پور نجف پور 09158696910

40 صندلی خالی

745,000 ریال

670,500 ریال
آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 13:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2
قنبری 9156152521

25 صندلی خالی

745,000 ریال

670,500 ریال
جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2
قنبری09158141553

25 صندلی خالی

745,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت