قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس رشت و تخفیف در ترمینال مشهد

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2
مهردادقنبری 09158141553

18 صندلی خالی

1,130,000 ریال

1,017,000 ریال
آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2
محمدقنبری 09156152521

20 صندلی خالی

1,130,000 ریال

1,017,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 13:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
حسینی /ایران پیما/09158060458 جایگاه 3

2 صندلی خالی

1,580,000 ریال

1,422,000 ریال

      تاریخ حرکت