قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

لاهیجان

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+2

35 صندلی خالی

670,000 ریال

603,000 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

لاهیجان

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 12:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

36 صندلی خالی

670,000 ریال

603,000 ریال
عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

لاهیجان

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2

39 صندلی خالی

670,000 ریال

603,000 ریال
آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

لاهیجان

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2

32 صندلی خالی

670,000 ریال

603,000 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

لاهیجان

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

670,000 ریال

603,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت