قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> رشت

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

لاهیجان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2
قنبری09156152521

40 صندلی خالی

804,000 ریال

603,000 ریال
عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> رشت

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

لاهیجان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 12:00

اتوکار: Scania classicus 2+2
خرمی09153184220رزرو بلیط

40 صندلی خالی

804,000 ریال

603,000 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> رشت

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

لاهیجان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو38515510-09158114706

39 صندلی خالی

804,000 ریال

603,000 ریال
عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> اردبیل

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

لاهیجان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+1
خرمی09153184220

32 صندلی خالی

1,110,000 ریال

832,500 ریال
آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> رشت

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

لاهیجان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 13:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2
قنبری09156152521

25 صندلی خالی

804,000 ریال

603,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت