قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

لنگرود

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+2

29 صندلی خالی

670,000 ریال

603,000 ریال
عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

لنگرود

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

670,000 ریال

جهان گشت مهر

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

لنگرود

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

670,000 ریال

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> رشت

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

لنگرود

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2

30 صندلی خالی

670,000 ریال

603,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> اردبیل

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

لنگرود

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

14 صندلی خالی

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت