قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس مشهد به زاهدان

پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 10:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

970,000 ریال

همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> سراوان (سیستان وبلوچستان )

شهرهای بین راهی

خاش, بیرجند, زاهدان

شنبه

1398/09/23 ساعت 11:00

اتوکار: وی ای پی سه محور۲۹نفره

20 صندلی خالی

970,000 ریال

پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 11:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

24 صندلی خالی

970,000 ریال

همسفر چابکسواران مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/09/23 ساعت 11:00

اتوکار: VIP 2+1
سالن شماره2رمضانی09156007623

29 صندلی خالی

970,000 ریال

همسفر چابکسواران مشهد

مشهد (خراسان ) -> سراوان (سیستان وبلوچستان )

شهرهای بین راهی

زاهدان

شنبه

1398/09/23 ساعت 11:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
سالن شماره2رمضانی09156007623

25 صندلی خالی

970,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت