قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس زاهدان و تخفیف در ترمینال مشهد

شماره 4 میهن نور

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2
جایگاه2*مولائی09158007042

19 صندلی خالی

870,000 ریال

سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

44 صندلی خالی

870,000 ریال

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 15:00

اتوکار: Scania 2+2
سروش09151104275

22 صندلی خالی

870,000 ریال

      تاریخ حرکت