قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> سراوان (سیستان وبلوچستان )

شهرهای بین راهی

خاش, بیرجند, زاهدان

جمعه

1398/11/04 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴
محل سوارشدن جایگاه 8

44 صندلی خالی

575,000 ریال

کیانسفرپاسارگاد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 11:00

اتوکار: Scania classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، سروش09151104275

25 صندلی خالی

575,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> ایرانشهر

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

زاهدان

جمعه

1398/11/04 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+2
اقای شیرمحمدی09152053509

35 صندلی خالی

575,000 ریال

517,500 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> سراوان (سیستان وبلوچستان )

شهرهای بین راهی

زاهدان

جمعه

1398/11/04 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تعاونی15 ایزدطلب09153103280

25 صندلی خالی

970,000 ریال

رویال سفر

مشهد (خراسان ) -> سراوان (سیستان وبلوچستان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

زاهدان

جمعه

1398/11/04 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، رویال سفر/38519488-051

25 صندلی خالی

970,000 ریال

873,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت