قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> چابهار

شهرهای بین راهی

زاهدان

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 12:45

اتوکار: VIP 2+1
متصدی:آقای تنها 09153139112

5 صندلی خالی

1,120,000 ریال

گیتی پیما

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 13:00

اتوکار: Scania 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، رعایت پروتکل های بهداشتی09151104275

25 صندلی خالی

690,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

زاهدان

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1
جایگاه3/صفایی09153179236/ایران پیما بلوچ

15 صندلی خالی

1,120,000 ریال

شماره دو پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 15:00

اتوکار: Scania 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 09151104275

25 صندلی خالی

690,000 ریال

گیتی پیما

مشهد (خراسان ) -> زاهدان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 15:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، بارعایت پروتکل های بهداشتی09151104275سروش

25 صندلی خالی

1,120,000 ریال

1,008,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت