قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

لوان نور مشهد

ترمینال امام رضا مشهد -> بندرعباس 09155111054

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
09155111054

44 صندلی خالی

960,000 ریال

768,000 ریال
لوان نور

مشهد (خراسان ) -> بندرعباس

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 12:20

اتوکار: classicus 2+2
حسامی 09153103151

40 صندلی خالی

960,000 ریال

720,000 ریال
ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> بندرعباس

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 12:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

43 صندلی خالی

960,000 ریال

720,000 ریال
تک سفر

مشهد (خراسان ) -> بندرعباس

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

960,000 ریال

720,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت