قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

لوان نور

مشهد (خراسان ) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 12:20

اتوکار: Scania 2+2

29 صندلی خالی

800,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 12:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

28 صندلی خالی

800,000 ریال

تک سفر

مشهد (خراسان ) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

34 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت