قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرمانشاه و تخفیف در ترمینال مشهد

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 16:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
آذریان09365854647

10 صندلی خالی

2,140,000 ریال

گیتی پیما

مشهد (خراسان ) -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 16:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
گیتی پیما/قربان پور09151060390

15 صندلی خالی

2,140,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت