قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

گیتی پیما

مشهد (خراسان ) -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 10:10

اتوکار: VIP 2+1

17 صندلی خالی

1,380,000 ریال

1,242,000 ریال
گیتی پیما

مشهد (خراسان ) -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 15:30

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

1,380,000 ریال

1,242,000 ریال
آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 15:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
احمدی 09158799498*تخت شو

22 صندلی خالی

1,380,000 ریال

1,242,000 ریال
سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 15:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
سیروسفر/05138515505

19 صندلی خالی

1,380,000 ریال

1,242,000 ریال
عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> کرمانشاه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 16:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
09353759763/کرمی/

19 صندلی خالی

1,380,000 ریال

1,242,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت