قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

گیتی پیما مشهد

مشهد (خراسان ) -> کرمانشاه

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1399/04/21 ساعت 10:10

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره (تخت شو )
09014175003

0 صندلی خالی

1,656,000 ریال

1,242,000 ریال
آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> کرمانشاه

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 15:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
قربان پور09151060390

25 صندلی خالی

1,656,000 ریال

1,242,000 ریال
سیروسفر ایران

مشهد (خراسان ) -> کرمانشاه

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 15:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
سعیدآذریان 09365854647

25 صندلی خالی

1,656,000 ریال

1,242,000 ریال
گیتی پیما مشهد

مشهد (خراسان ) -> کرمانشاه

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1399/04/21 ساعت 15:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره (تخت شو )
مديرپاسخگو:09014175003

20 صندلی خالی

1,656,000 ریال

1,242,000 ریال
عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> کرمانشاه

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 16:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
آذریان09365854647

25 صندلی خالی

1,656,000 ریال

1,242,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت