قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شاهرود

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

396,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شاهرود

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 14:01

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، متصدی حیدری 09357702500

25 صندلی خالی

642,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شاهرود

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 15:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

396,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> کاشان

شهرهای بین راهی

شاهرود

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 15:00

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، اقای حیدری09357702500

44 صندلی خالی

396,000 ریال

اسیاسفرطوس

مشهد (خراسان ) -> پایانه جنوب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهرود

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

396,000 ریال

356,400 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت