قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> اردکان (یزد)

شهرهای بین راهی

میبد, یزد

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴
محل سوارشدن جایگاه 8

24 صندلی خالی

590,000 ریال

گیتی نورد

مشهد (خراسان ) -> یزد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

15 صندلی خالی

790,000 ریال

711,000 ریال
اسیاسفرطوس

مشهد (خراسان ) -> یزد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

18 صندلی خالی

790,000 ریال

711,000 ریال
همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> یزد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴
محل سوارشدن جایگاه 8

0 صندلی خالی

590,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> یزد

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:30

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

20 صندلی خالی

590,000 ریال

531,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت