قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

گرگان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 12:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

23 صندلی خالی

360,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> چالوس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

گرگان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

360,000 ریال

324,000 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> تنکابن

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

گرگان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

360,000 ریال

324,000 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

گرگان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

360,000 ریال

همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> چالوس

شهرهای بین راهی

بابل, سارئ, گرگان

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴
محل سوارشدن جایگاه 8

40 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت