قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

آریاسفر

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

گرگان

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+2
محمدقنبری09156152521

40 صندلی خالی

350,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> اردبیل

شهرهای بین راهی

گرگان

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 13:00

اتوکار: Scania classicus 2+1
9158060458حسینی

15 صندلی خالی

600,000 ریال

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> تنکابن

شهرهای بین راهی

گرگان

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 13:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تلفن رزرو38515510-جنتی09158114706

23 صندلی خالی

650,000 ریال

ایران پیما

مشهد (خراسان ) -> چالوس

شهرهای بین راهی

گرگان

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 13:30

اتوکار: classicus 2+2
جایگاه3اقای بهرامی09158113525

40 صندلی خالی

350,000 ریال

عدل مشهد

مشهد (خراسان ) -> رشت

شهرهای بین راهی

گرگان

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 13:30

اتوکار: Scania classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، خرمی09153184220

38 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت