قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مشهد

شماره دو پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> گرگان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، رزرو تلفنی با تخفیف 09151069026قنبری

22 صندلی خالی

804,000 ریال

603,000 ریال
همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> گرگان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴
محل سوارشدن جایگاه 8

38 صندلی خالی

432,000 ریال

388,800 ریال
شماره دو پیک معتمد مشهد

مشهد (خراسان ) -> گرگان

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 20:30

اتوکار: Scania Maral 2+2
رزروتلفنی با تخفیف وبژه09157909969فرامرزنیا

37 صندلی خالی

432,000 ریال

324,000 ریال
شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> گنبدکاووس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 21:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2
زارع 09159032134 تعاونی 15

25 صندلی خالی

432,000 ریال

388,800 ریال
همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> گرگان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴
09385403939 آیت اللهی

40 صندلی خالی

432,000 ریال

388,800 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت