قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس گنبدکاووس و تخفیف در ترمینال مشهد

همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> گرگان

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس

جمعه

1399/11/03 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴
محل سوارشدن جایگاه 3

1 صندلی خالی

540,000 ریال

شماره پانزده ترابربیتا

مشهد (خراسان ) -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 20:00

اتوکار: classicus 2+2
تلفن رزرو38515510-قاسمیان09157427249

0 صندلی خالی

540,000 ریال

همسفر چابکسوران مشهد

مشهد (خراسان ) -> گرگان

شهرهای بین راهی

گنبدکاووس

جمعه

1399/11/03 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴
محل سوارشدن جایگاه 3

1 صندلی خالی

540,000 ریال

      تاریخ حرکت