قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال درگز

شتاب گشت ابیورد

درگز -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+2

42 صندلی خالی

600,000 ریال

تیوان گشت ابیورد

درگز -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 15:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت