قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال درگز

شتاب گشت ابیورد

درگز -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

بجنورد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت