قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس سبزوار به تهران

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), دامغان, سمنان

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 07:30

اتوکار: وی آی پی- خزانه
شاهرود(میدان وادی السلام )

18 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت پیک معتمد سبزوار

سبزوار -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 09:45

اتوکار: بی۹تهرانپارس

43 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت پیک معتمد سبزوار

سبزوار -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 11:45

اتوکار: وی آی پی تخت شو*تهرانپارس

24 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), دامغان, سمنان

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 12:45

اتوکار: وی ای پی پارس (ناهار)
شاهرود(میدان وادی السلام )

19 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت پیک معتمد سبزوار

سبزوار -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 14:00

اتوکار: وی آی پی تخت شو*تهرانپارس

22 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت