قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سبزوار

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/03/09 ساعت 12:45

اتوکار: وی ای پی تهرانپارس

4 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

جمعه

1399/03/09 ساعت 19:45

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۲۹نفره
تلفن تماس 44446018

10 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت مسافربری تعاونی 15 سبزوار

سبزوار -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

جمعه

1399/03/09 ساعت 20:15

اتوکار: وی آی پی تخت شوکرج

20 صندلی خالی

700,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه شرق تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/03/09 ساعت 21:00

اتوکار: وی ای پی تهرانپارس
تلفن تماس 44446018

12 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال
شرکت مسافربری تعاونی 15 سبزوار

سبزوار -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/03/09 ساعت 21:00

اتوکار: وی ای پی تهرانپارس

18 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت