قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سبزوار

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), دامغان, سمنان

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 07:30

اتوکار: وی آی پی- خزانه
تلفن تماس 44446018

21 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت پیک معتمد سبزوار

سبزوار -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 09:45

اتوکار: وی آی پی تخت شو*تهرانپارس

25 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت پیک معتمد سبزوار

سبزوار -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 11:45

اتوکار: وی آی پی تخت شو*تهرانپارس

25 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), دامغان, سمنان

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 12:45

اتوکار: وی ای پی تهرانپارس
44446018تلفن تماس

22 صندلی خالی

500,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 19:45

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۲۹نفره
تلفن تماس 44446018

23 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت