قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سبزوار

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), دامغان, سمنان

جمعه

1399/08/02 ساعت 07:30

اتوکار: وی آی پی- خزانه
تلفن تماس 44446018

17 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت پیک معتمد سبزوار

سبزوار -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 11:15

اتوکار: وی آی پی ت پارس۴۴۴۴۶۰۲۲

9 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه شرق تهران

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), دامغان, سمنان

جمعه

1399/08/02 ساعت 12:45

اتوکار: وی آی پی -تهرانپارس
44446018تلفن تماس

20 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت پیک معتمد سبزوار

سبزوار -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 13:45

اتوکار: وی آی پی ت پارس۴۴۴۴۶۰۲۲

25 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران سبزوار

سبزوار -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 19:00

اتوکار: اتوکار وی آی پی
پایانه شرق باشارژراختصاصی مخصوص هرصندلی تماس 44460435

22 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت