ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه جنوب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), دامغان, سمنان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 07:30

اتوکار: وی آی پی- خزانه
تلفن تماس 44446018

23 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه شرق تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 12:45

اتوکار: وی ای پی تهرانپارس

19 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 19:50

اتوکار: وی ای پی
تلفن تماس 44446018

18 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه شرق تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 21:00

اتوکار: وی ای پی تهرانپارس
تلفن تماس 44446018

22 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
ایران پیمای سبزوار

سبزوار -> پایانه جنوب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 22:10

اتوکار: وی ای پی خزانه
44446018

20 صندلی خالی

600,000 ریال

540,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت