قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سبزوار

شرکت سیروسفر سبزوار

سبزوار -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:00

اتوکار: ولوو ۴۵ نفره

45 صندلی خالی

140,000 ریال

شرکت سیروسفر سبزوار

سبزوار -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

نیشابور

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:30

اتوکار: ولوو ۴۵ نفره

45 صندلی خالی

140,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت