قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال قوچان

شماره یک قوچان (ایران پیما)

قوچان -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، مدیریت حیاتی 05147224994-09357513038 وی آی پی تخت شو

22 صندلی خالی

890,000 ریال

712,000 ریال
تعاونی 2 پیک معتمد

قوچان -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، مدیریت کیان مهر.05147226042.09155811309وی آی پی تخت شو

23 صندلی خالی

850,000 ریال

شماره 15 ترابربیتا قوچان

قوچان -> کرج

%40 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، تعاونی 15 مدیریت رهنما 09155810673

25 صندلی خالی

980,000 ریال

588,000 ریال
شماره یک قوچان (ایران پیما)

قوچان -> پایانه شرق

%40 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، مدیریت حیاتی 05147224994-09357513038 وی آی پی تخت شو

22 صندلی خالی

850,000 ریال

510,000 ریال
تعاونی 2 پیک معتمد

قوچان -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، مدیریت کیان مهر 05147226042.09155811309.وی آی پی تخت شو

25 صندلی خالی

850,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت