قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال کاشمر

پیک صبا تعاونی 17 کاشمر

کاشمر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 16:29

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، شرکت مسافربری پیک صبا تعاونی 17 شرکت مسافربری برتر کشوری در سال1398 باناوگان های فوقvipدر خدمت شما همشهریان گرامی می باشد. باپیک صبا تعاونی17میزبانی حرفه ای را تجربه کنید. مدیریت:09153320002

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

آسیاسفر کاشمر

کاشمر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 16:45

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
اسکانیامارالvipمجهزبه صندلیهای طبی تخشو اسیاسفرانتخاب برتر- پیشرودرخدمات بهترین رابرای شماکه لایق بهترینهاهستیدبکارگرفته ایم به امیددیدارشما درشرکت مسافربری اسیاسفرکاشمرمدیریت09151328727

15 صندلی خالی

1,000,000 ریال

آسیاسفر کاشمر

کاشمر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 17:00

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، اسکانیامارالvipمجهزبه صندلیهای طبی تخشو اسیاسفرانتخاب برتر- پیشرودرخدمات بهترین رابرای شماکه لایق بهترینهاهستیدبکارگرفته ایم به امیددیدارشما درشرکت مسافربری اسیاسفرکاشمرمدیریت09151328727

15 صندلی خالی

1,000,000 ریال

      تاریخ حرکت