قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاشمر

ترابر بی تا شماره 15 کاشمر

کاشمر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 06:40

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

130,000 ریال

آسیاسفر کاشمر

کاشمر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 07:20

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

115,000 ریال

تعاونی شماره یک کاشمر

کاشمر -> مشهد (خراسان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:00

اتوکار: c457

38 صندلی خالی

130,000 ریال

117,000 ریال
ترابر بی تا شماره 15 کاشمر

کاشمر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:20

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

130,000 ریال

آسیاسفر کاشمر

کاشمر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 09:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

115,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت