قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال گناباد

جهانگشت مهر گناباد

گناباد -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 15:45

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزرو09906329010و05157259010

11 صندلی خالی

1,250,000 ریال

گیتی نورد گناباد

گناباد -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1
رزروبلیط05157253060و0404همراه09157971829سابقی

0 صندلی خالی

1,250,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت