قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گناباد

آرامش خاطر گناباد

گناباد -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 06:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

آرامش خاطر گناباد

گناباد -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 08:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

جهانگشت مهر گناباد

گناباد -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 09:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

گیتی نورد گناباد

گناباد -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 10:15

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

جهانگشت مهر گناباد

گناباد -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+2

39 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت