قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نیشابور

ترابربیتا

نیشابور -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 17:30

اتوکار: classicus 2+2

11 صندلی خالی

500,000 ریال

آسیا سفر خیام نیشابور

نیشابور -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 17:45

اتوکار: Scania classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 09159202422 05142222007

8 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاونی 7 عدل

نیشابور -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 18:00

اتوکار: Hyundai 2+1
وی ای پی 25 نفره مدیریت طوسی 09153522764

23 صندلی خالی

800,000 ریال

آسیا سفر خیام نیشابور

نیشابور -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 18:45

اتوکار: Scania classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 09159202422 05142222007

32 صندلی خالی

500,000 ریال

آسیا سفر خیام نیشابور

نیشابور -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/01/18 ساعت 19:45

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 09159202422/05142222007 تیجانی

14 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت