قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نیشابور

آسیا سفر خیام نیشابور

نیشابور -> کرج

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1398/12/03 ساعت 17:45

اتوکار: Scania classicus 2+2
اسکانیا درجه یک /09159202422/5142222007 تیجانی

40 صندلی خالی

500,000 ریال

450,000 ریال
ترابربیتا

نیشابور -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:15

اتوکار: Volvo VIP 2+1

10 صندلی خالی

700,000 ریال

ترابربیتا

نیشابور -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1

19 صندلی خالی

700,000 ریال

آسیا سفر خیام نیشابور

نیشابور -> کرج

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:45

اتوکار: VIP 2+1
09159202422/5142222007 تیجانی

22 صندلی خالی

800,000 ریال

680,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت