قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال نیشابور

تعاونی 7 عدل

نیشابور -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 17:00

اتوکار: Hyundai 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، کرج تهران مدیریت طوسی 09153522764

16 صندلی خالی

700,000 ریال

ترابر بی تا تعاونی 15

نیشابور -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 17:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تهران کرج آزادی مشکین آباد مدیریت قدمگاهی09151543067تلفن دفتر 05142225999

11 صندلی خالی

600,000 ریال

آسیا سفر خیام نیشابور

نیشابور -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 19:00

اتوکار: Scania 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تلفن رزرو 42222007 9159202422 تیجانی

0 صندلی خالی

700,000 ریال

      تاریخ حرکت