قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال نیشابور

تعاونی 7 عدل

نیشابور -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:00

اتوکار: Scania 2+2
کرج تهران مشکین اباد مدیریت طوسی 09153522764

44 صندلی خالی

650,000 ریال

ترابربیتا

نیشابور -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 17:30

اتوکار: Volvo classicus 2+2
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

34 صندلی خالی

450,000 ریال

ترابربیتا

نیشابور -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 19:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، وی آی پی اصلی 25 نفره مجهز به صندلی تخت خوابی مدریت قدمگاهی 09151543067 اتوبوس بی 9

22 صندلی خالی

700,000 ریال

ترابربیتا

نیشابور -> کرج

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 20:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، وی آی پی اصلی 25 نفره مجهز به صندلی تخت خوابی مدریت قدمگاهی 09151543067 اتوبوس بی 9

22 صندلی خالی

700,000 ریال

آسیا سفر خیام نیشابور

نیشابور -> کرج

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، VIP تعدادصندلی 25 نفره مجهزبه صندلی تخت شوتلفن رزرو 05142222007 09159202422 تیجانی

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

700,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت