قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بجستان

گیتی نورد بجستان

بجستان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 07:20

اتوکار: Volvo B7R MKII 2+2

37 صندلی خالی

200,000 ریال

گیتی نورد بجستان

بجستان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:30

اتوکار: Scania 2+2

25 صندلی خالی

200,000 ریال

گیتی نورد بجستان

بجستان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:15

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1

25 صندلی خالی

310,000 ریال

گیتی نورد بجستان

بجستان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 23:30

اتوکار: Benz O500 2+1

25 صندلی خالی

310,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت